Vad är bra viktminskning

Det finns många “bästa dieten, “gå ner i vikt snabbt” program som människor följer och tror fungerar för dem. Det är möjligt att dessa dieter fungerar. De är dock inte anpassade och därför fungerar de inte på individnivå. Detta innebär att det inte fungerar för alla.

Vad skulle kunna vara den bästa dieten för att gå ner i vikt?

Det finns hundratals dieter, och många människor tror att den som de följer är bäst. Dock är den bästa dieten den som tar upp just ditt behov. Den bästa dieten för att gå ner i vikt snabbt ä en som tar hänsyn till din: vikt, kost och träning.

Fetma smittar bland vänner

fetmaForskning vid University of Warwick, Dartmouth College och University of Leuven, UK, visar att vår vikt i hög utsträckning påverkas av hur mycket våra vänner väger. Resultatet blir att fetma smittar och sprider sig till allt fler. I undersökningen tittade man på data från 27 000 européer i 29 länder. Vikt påverkar dessutom möjligheter till befordring och att hitta en partner.

I data såg man att nästan hälften av de europeiska kvinnorna upplever att de är överviktiga. Av männen upplever bara en tredjedel att de väger för mycket. Det visade sig vara viktigt hur man uppfattade andra personer i samma ålder och med samma kön när det kom till övervikt och kost. Högre utbildning visade sig också påverka hur man upplevde sin vikt. För varje BMI kände sig en person med universitetsutbildning fetare.

Lättare att vara fet med fler feta

Forskarna menar att resultatet sammantaget visar att en persons tillfredsställelse beror av deras vikt relativt vikten på personerna runt om kring dem. Därmed kan det vara lättare att bli fet i ett samhälle som har fler feta personer:

– Konsumtion av kalorier har gått upp men det säger ingenting om varför folk äter mer. En del har argumenterat att fetma har skapats av billig mat men om det är så varför ser vi att rika personer är smalare? Mycket forskning har missat det viktigaste: Ökning i fetma måste ses som ett sociologiskt fenomen och inte ett fysiologiskt. Människor påverkas av hur de jämförs med andra och normerna har förändrats och fortsätter att förändras, menar Professor Andrew Oswald vid University of Warwick som är en av de tre forskare som arbetat med studien.

Motion på rätt sätt för att bli mätt

Motion

Att motionera är minst lika viktigt för att gå ner i vikt som att förändra kosten. Genom att motionera regelbundet förbränner du direkt och allmänt fler kalorier och det är inte ett alls lika stort problem om du frossar en period. En ny studie publicerad i PLoS Biology visar också att du lättare känner dig mätt efter att ha motionerat där de neuroner som kontrollerar mättnadskänsla blir känsligare. Här ges dessutom många fler tips från tidigare forskning hur du kan använda motion för att lättare bryta dåliga kostvanor.

Det finns många faktorer som kan ha bidragit till den epidemi i övervikt stora delar av världen ser både i Väst och kanske mindre välkänt delar av tredje världen. Den troligaste viktigaste orsaken är att det upplevs “naturligt” för oss att samla på oss mat i kroppen när vi kan därför att vi liksom för naturens vilda djur långa perioder som människa och innan människan fanns ofta kunde ha ont om mat långa perioder.

Har man problem med övervikt och upplever det svårt att gå ner i vikt är det ett ganska ofullständigt råd att endast rekommendera en lämplig kost. Det är sällan okunskap om vad som är nyttig mat som är problemet utan att undvika att äta för mycket.
Dåliga vanor kan vara svåra att bryta

Här gäller att den inbyggda motivationen att äta mat när vi kan när den gått till överdrift en period kan ha skapat en inlärd vana på samma sätt som för tobak, regelbunden träning, intimt umgänge eller i princip vad som helst vi uppfattar har överlevnadsvärde och som ger en belöning. Allt som kan ersätta det behovet på ett sundare sätt är positivt där motion är den enklaste vägen.

En orsak till att stegräknare blev populära och troligt givit ett mycket större värde för svensk folkhälsa än något annat enskilt är att de inkluderar ett personligt och i grupp inslag av tävlan.
“Tävling” och “social kontroll” kan göra det lättare att skapa nya vanor

Att tävla stimulerar hjärnan och har egenskaper jämförbara med att “frossa” men i en annan riktning både praktiskt och konkret i hjärnan:

När vi äter väldigt mycket fyller vi på kroppens förråd och något behov av att gå ut och jaga upplevs inte finnas vilket före modern tid var “evolutionärt dumt” därför att du har redan all mat du behöver och jakt riskerar bara din genetik genom att du kan bli skadad. Vad som kallas hjärnans belöningssystem aktiveras men i en förslöande riktning.
Stegräknare handlar om att öka ett nummer – det är en konkret tävling – vilket också aktiverar denna del av hjärnan men via andra mönster där det istället motiverar därför att här är målsättningen att vinna relaterat till flockens sociala ordning.

Kan du motionera på ett sätt som ger en tävling är det därför bra. Att göra det i en grupp även om momenten av tävling inte är uppenbart kommer ändå ge mycket av detta och dessutom stimulera hjärnan på andra sätt som delvis kommer kompensera av nöjet frossande ger.

Här kan du även pröva att blogga om maten du äter och hur mycket du motionerat för att skapa ett liknande värde. Det är din upplevelse av att lyfta fram att saker lyckats som är det viktiga där det kan upplevas som ett mer verkligt misslyckande om det märks att du inte ätit rätt eller motionerat. På samma sätt kan belöningen av att göra det rätt bli större.
Hjärnans felkorrigering kompenserar snabbt så länge du vinner

Är du otränad och börjar och motionera kommer du dessutom få en direkt belöning via en till riktning denna del av hjärnan kan ge via vad vi kan kalla felkorrigering. Du vet att det är riktigt för dig själv att motionera regelbundet men där vi här och i andra fall kan ha tränade felaktiga mönster eller vanor vilka är vad som gör att du känner dig otillfredsställd när du överger den överdrivna kosten.

Varje gång vi korrekt bryter dessa vanor i rätt riktning med framgång får vi en belöning. Det är här oftast är bäst att göra det i små steg där vi i varje steg mycket säkert lyckas och vinner. För varje gång vi gör det blir det lättare att gå vidare (undantag finns för det där en del istället kan hamna i avkoppling och lämnar hela problemet som löst alternativt skapar en beroendesjukdom runt men det är inte alls lika vanligt och är troligast vanligast associerat till ADHD).

Dessa belöningar tillsammans när de upprepats tillräckligt ger en ny vana – d.v.s. inlärning – som kommer vara sundare. De kan också skapa en situationer där du allmänt blir mer motiverad eller “hungrig” för att vinna vilket troligen är sunt för många.
Motion gör att du lättare blir mätt

I den nya studien publicerad i PLoS Biology såg man att motion kan bryta en påverkan som överdrivet ätande ger. Har vi ätit mycket fett under en period tenderar vi att inte lika lätt bli mätta där en grupp av neuroner i hjärnan som inverkar på mättnad inte är lika alerta utan istället är tysta och du kan äta mer.

En möjlig orsak är att stor tillgång på fett indikerar överflöd av mat och ett effektivt sätt att bevara fett är att äta fett och lagra det på kroppen.

Studien visade dock att motionerar tenderar att få dessa neuroner att börja fungera “normalt” igen. Det är logiskt eftersom motion indikerar att vi ser att maten är på väg att ta slut och behöver ge oss ut och jaga igen.

Lika viktigt för hälsan såg man också att insulinkänslighet ökade (också på samma sätt och praktiskt viktigt för leptin).

Även om studien skedde på djur finns ingen anledning att tro att människans hjärna är “intelligentare” i dessa frågor där om så vore skulle vi inte haft något problem med övervikt idag när hälsoriskerna är kända.